کوپ

کوپ

کوپ

کوپ چیست ؟

این روزها کوتاه کردن مو یک هنر محسوب می‌شود و هر فردی حتی اگر چندان مهارتی هم نداشته ‌باشد می‌تواند فرق میان یک کوتاه شدن خوب را از کوتاهی بد تشخیص دهد. بیشتر خانم‌ها هم به شدت روی موهای‌شان حساس‌ هستند و حاضر نیستند حتی یک سانت موهای‌شان را بیشتر کوتاه کنند

کوپ بیشتر یک اصطلاح است و اشاره به کوتاه کردن موی خانم ها دارد که با انواع طرح ها و تکنیک های ظریفی همراه است .