عروس

عروس

عروس

عروس

آرایش عروس یکی از مهم ترین خدمات آرایشی در آرایشگاه ها و سالن های زیبایی است که بسیار مورد توجه قرار می گیرد. در آرایشگاه برای آرایش عروس تمهیدات لازم در نظر گرفته می شود. آرایش عروس شامل آرایش صورت و چهره، آرایش ناخن ها، آرایش مو و آرایش بدن است.

آرایش عروس یک میکاپ با دقت و موزون است که نشان دهنده هنر دست آرایشگر است